Hankkeen kuvaus


Maestro ja Fiktio Kansanmusiikin matkassa! on Laitilan Kulttuuriseura Walon hanke, jossa rahoittajana toimii Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka.

Kansanmusiikin matkassa! -hankkeessa luodaan lapsille draamallinen matka kansanmusiikin historiaan. Esitykset kouluissa ja päiväkodeissa Vakka-Suomen ja Rauman alueella vuoden 2016 aikana.

Yleishyödyllinen kulttuurihanke kestää koko vuoden 2016 ja tarjoaa Kansanmusiikin matkassa! -esityksen ja työpaja-vaihtoehdon maksuttomasti kaikille Ravakka-alueen kuntien päiväkodeille, kouluille ja kirjastoille.

Ravakka-alueeseen kuuluvat kunnat ovat Laitila, Pyhäranta, Uusikaupunki, Vehmaa, Mynämäki, Eurajoki sekä Rauman kaupungin maaseutualueet.

             
                                              

Laitilan kulttuuriseura Walo on v. 2008 perustettu yhdistys, jonka toimii monipuolisesti alueen kulttuurin hyväksi. Seura on kunnostanut toimitilakseen vanhan rukoushuoneen Laitilan keskustassa, julkaissut kirjoja, järjestänyt musiikki- ja muita tapahtumia. Painopiste toiminnassa on rakennusperinteen vaalimisen lisäksi musiikin, sanataiteen ja kädentaitojen tukeminen.

Hankkeen tarve ja tausta
Lasten ja nuorten tietämys kansanmusiikista ja sen historiasta on vaarassa kadota. Kansanmusiikki on jäämässä muun musiikkitarjonnan varjoon, ja kuitenkin sen tuntemus on osa kulttuuriperintöämme. Kuntien taloustilanne on vähentänyt koulujen ja päiväkotien määrärahoja, joka heijastuu myös musiikkikasvatukseen. Hanke tarjoaa maksuttomat esitykset ja työpajat joissa käsitellään ja esitellään suomalaisen kansanmusiikin historian eri vaiheita soittimien ja laulujen välityksellä.

Hankkeen tavoitteet
Tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret suomalaisen kansanmusiikin historiaan ja madaltaa kynnystä musiikkiharrastuksen aloittamiseen. Samalla esitellään vanhoja, vähemmän tunnettuja soittimia ja kerrotaan suomalaisen kansanmusiikin kehittymisestä runolaulusta 1700-luvun pelimannimusiikkiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti